Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W DREZDENKU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.drezdenko.pl

Treść strony

Zapewnienie dostepności cyfrowej.

Każdy ma prawo:
1) zgłosić do Urzędu Miejskiego w Drezdenku uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
2) wystąpić do Urzędu Miejskiego w Drezdenku z żądaniem zapewnienia wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej; 
3) wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu polegającego w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub za pomocą tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
Żądanie musi zawierać:
1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku, które mają być dostępne cyfrowo;
3)  wskazanie dogodnej formy alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Zapewnienie dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki,  nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno to nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem. Urząd Miejski w Drezdenku powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazaną w żądaniu.
Jeżeli Urząd Miejski w Drezdenku nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, powiadamia niezwłocznie osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
Urząd Miejski w Drezdenku odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszalności integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
Skarga na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi do Urzędu Miejskiego w Drezdenku   w sprawie braku zapewnienia dostępności cyfrowej. Skarga rozpatrywana jest przez Radę Miejską w Drezdenku.
Skargę można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Drezdenku lub przesłać na adres :
Urząd Miejski w Drezdenku, ul Warszawska 1  66-530 Drezdenko, lub przesłać na e-mail:
um@drezdenko.pl
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Rzecznik Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77  00-950 Warszawa


Zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
Każdy ma prawo do poinformowania Urząd Miejski w Drezdenku o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej w urzędzie, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Drezdenku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej.
Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera dane kontaktowe wnioskodawcy, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą oraz wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy. 
Przykładowy wzór wniosku:
                                                                                                                                       
                                                                                                                                        /miejscowość, data/                                                       
/dane kontaktowe wnioskodawcy/


         Urząd Miejski w Drezdenku
         ul. Warszawska 1
         66-530 DREZDENKO


                                                                         
Wniosek
o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

1. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
2. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
3. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (lub wpisać nie dotyczy).

         /podpis wnioskodawcy lub przedstawiciela ustawowego/

 

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku albo w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni a podmiot publiczny niezwłocznie powiadomił wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazał nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Urząd Miejski w Drezdenku niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności z uzasadnieniem swojego stanowiska oraz z określeniem zapewnienia dostępu alternatywnego. 
Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Drezdenku lub przesłać na adres :
Urząd Miejski w Drezdenku, ul Warszawska 1  66-530 Drezdenko, lub przesłać na e-mail:
um@drezdenko.pl
Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
Wnioskodawca ma prawo złożenia skargi na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, jeżeli Urząd Miejski w Drezdenku nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:
1) w terminie 14 dni od złożenia wniosku o zapewnienie dostępności i w sposób określony we wniosku;
2) w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku o zapewnienie dostępności po powiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia i wskazanym nowym terminie;
3) z powodów określonych w zawiadomieniu, informującego wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępu w sposób określony we wniosku i wskazaniu zapewnienia dostępu alternatywnego.
Skargę na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Drezdenku wnosi się do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, w terminie 30 dni  od dnia, w którym upłynęły odpowiednio wyżej wymienione terminy określone  lub wskazane w powiadomieniu lub od otrzymania zawiadomienia.
Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone we wniosku o zapewnienie dostępności,  z tym że załączenie do skargi kopii wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności jest wystarczające w zakresie wskazania bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną, wskazania sposobu kontaktu z wnioskodawcą oraz wskazania preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

 

Więcej informacji w stopce strony pod hasłem:  Deklaracja dostępności.

Metryka

 • opublikował: Wojciech Kowal
  data publikacji: 2021-09-23 10:25
 • zmodyfikował: Jakub Rzyszkowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-08 11:51

Koordynator do spraw dostępności

Metryka

 • opublikował: Wojciech Kowal
  data publikacji: 2020-08-28 13:38

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Urząd Miejski w Drezdenku

Metryka

 • opublikował: Jakub Rzyszkowski
  data publikacji: 2021-03-30 07:48

Raport o stanie zapewnienia dostępności - OSP

Metryka

 • opublikował: Jakub Rzyszkowski
  data publikacji: 2021-03-26 08:28

Raport zbiorczy o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Drezdenku i jednostkach organizacyjnych gminy

 • Metryka

  • opublikował: Jakub Rzyszkowski
   data publikacji: 2021-03-31 11:23

Metryka

 • opublikował: Jakub Rzyszkowski
  data publikacji: 2021-03-31 11:22

ZARZĄDZENIE NR 29.2021 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Drezdenku oraz rekomendacji w zakresie poprawy dostępności dla jednostek organizacyjnych gminy, na lata 2021 – 2024.

Metryka

 • opublikował: Wojciech Kowal
  data publikacji: 2021-09-10 09:38
 • zmodyfikował: Wojciech Kowal
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-10 09:39

ZARZĄDZENIE NR 64.2021 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz skarg na brak dostępności w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.

Metryka

 • opublikował: Wojciech Kowal
  data publikacji: 2021-09-10 09:41

Analiza wykonania Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Drezdenku oraz rekomendacji w zakresie poprawy dostępności dla jednostek organizacyjnych gminy. Analizę sporządzono na dzień 31 grudnia 2022 r.

Metryka

 • opublikował: Jakub Rzyszkowski
  data publikacji: 2023-02-09 09:11
 • zmodyfikował: Jakub Rzyszkowski
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-09 09:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19827
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-09 09:13:09