Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W DREZDENKU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.drezdenko.pl

Treść strony

Burmistrz Drezdenka wydał Zarządzenie NR 119.2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określających procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE można dokonać w następujący sposób:

- elektronicznie na adres a-mail: zglosznie.nieprawidlowości@drezdenko.pl

- pisemnie, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Poufne-zgłoszenie” przesłanej na adres: Urząd Miejski w Drezdenku  ul Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

- ustnie - telefonicznie na nr tel. 602 652 413

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa został w Urzędzie Miejskim w Drezdenku upoważniony przez pracodawcę radca prawny Pan Marcin Tuliński.

Zgłoszenie wewnętrzne naruszeń prawa może dokonać osoba fizyczna zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, także w przypadku gdy stosunek pracy już ustał lub współpracująca z Urzędem, niezależnie od zajmowanego stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub współpracy, za pośrednictwem której Urząd prowadzi działalność oraz osoba ubiegającą się o zatrudnienie, stażysta lub wolontariusz.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa w postaci działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące w szczególności:

- zamówień publicznych;

- usług, produktów i rynków finansowych;

- zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

- bezpieczeństwa transportu;

- ochrony środowiska;

- zdrowia publicznego;

- ochrony prywatności i danych osobowych;

- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

- interesów finansowych unii europejskiej;

- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych.

Zgłaszający oraz osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia podlegają ochronie prawnej przewidzianej przepisami prawa, jeżeli działały w dobrej wierze tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe.

Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźna zgodą zgłaszającego.

 

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE do organu publicznego lub organu centralnego oraz w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej z pominięciem procedury określonej w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Drezdenku można dokonać gdy  w szczególności:

- pracodawca nie podejmuje działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia;

- zgłaszający ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;

- dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe;

- w przypadku zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę, z uwagi na okoliczności sprawy istnieje możliwość zniszczenia lub ukrycia dowodów lub istnieje możliwość  zmowy między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa.

Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich

Organami publicznymi są:

- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – przyjmujący zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów;

- inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu ich działania np. Wojewoda Lubuski; Ministrowie w zakresie ich działalności.

 

UJAWNIENIE PUBLICZNE – zgłaszający dokonuje ujawnienia publicznego i podlega ochronie jeżeli dokona zgłoszenia wewnętrznego a następnie zgłoszenia zewnętrznego i   w terminie na przekazanie informacji zwrotnej pracodawca a następnie organ publiczny nie podejmą działań następczych lub nie przekażą zgłaszającemu informacji zwrotnej lub gdy zgłaszający dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego a organ publiczny w określonym terminie nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej.

Osoba, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa.

Metryka

  • opublikował: Jakub Rzyszkowski
    data publikacji: 2021-12-17 14:09
  • zmodyfikował: Jakub Rzyszkowski
    ostatnia modyfikacja: 2021-12-17 14:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8145
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-17 14:10:42