Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W DREZDENKU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.drezdenko.pl

Treść strony

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW

na kadencję 2024-2027

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 grudnia 2023 r. liczba ławników, która powinna uzupełniona przez Radę Miejską w Drezdenku na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wynosi – 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnik.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych

4) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia), do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 5 stycznia 2024 roku.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, pok. nr 101 – I piętro (Biuro Rady Miejskiej) w godzinach urzędowania:

poniedziałek – piątek od 7:30 do 16:30;

wtorek-czwartek - od 7:30 do 15:30;

piątek - od 7:30 do 14:30.

 

Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej są dostępne w załącznikach na stronie internetowej http://www.bip.drezdenko.pl/ w zakładce Rada Miejska „Wybory ławników na kadencję 2024-2027”, lub na stronie www.ms.gov.pl .

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Miejskiej tel. (95) 762 29 62

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Mariusz Suchecki

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Ambroziak
  data publikacji: 2015-05-26 14:41
 • zmodyfikował: Joanna Ambroziak
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-07 13:40

Metryka

 • opublikował: Joanna Ambroziak
  data publikacji: 2015-05-26 14:41
 • zmodyfikował: Joanna Ambroziak
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-26 14:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83370
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-07 13:40:16