Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W DREZDENKU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.drezdenko.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DREZDENKA

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Drezdenku trzech uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko:

1.Uchwała Nr LIX/520/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko;

2.Uchwała Nr LIX/521/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko;

3. Uchwała Nr LIX/522/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko;

 

Ww. uchwały wraz z załącznikami są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drezdenko.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. wymienionych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, e-mail: budownictwo@drezdenko.pl.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DREZDENKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko (rejon ulicy Żeromskiego);
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko (rejon ulicy Norwida);
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko (rejon ulicy Transportowej);

 

w dniach od 17 lipca do 16 sierpnia 2019 r. w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, pokój 10 i 11 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drezdenko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi należy wnieść na piśmie do Burmistrza Drezdenka na adres Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2019 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L z późn. zm.) - RODO:

1)         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Drezdenka, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- wykonywania  zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

3) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych  przysługuje Państwu prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle ich pochodzenia, żądania ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania (bez wpływu na przebieg  i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (ze względu na sytuację szczególną osoby), 

- wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym                                i archiwach.

Dalsze informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie BIP urzędu i w siedzibie Administratora.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Czujko
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Joanna Kucharska
  data publikacji: 2018-12-21 11:24
 • zmodyfikował: Karolina Czujko
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 10:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13612
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-08 10:19