Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Intranet

Zaloguj się

Kalendarium

«grudzień 2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Drezdenko:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko na podstawie uchwały nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko na podstawie uchwały nr XXIII/238/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubiatów na podstawie uchwały nr XXIII/239/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubiatów na podstawie uchwały nr XXIII/240/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubiatów na podstawie uchwały nr XXIII/241/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubiewo na podstawie uchwały nr XX XXIII/242/2016 III/237/2016Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – obręb geodezyjny Radowo na podstawie uchwały nr XXIII/244/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osów na podstawie uchwały nr XXV/252/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 czerwca 2016r. (uchwała o przystąpieniu),

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 31 lipca do 23 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, pokój 10 i 11 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drezdenko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w godzinach:

 • 10:00-11:00 projekty wymienione w pkt 1 i 2 (miasto Drezdenko),
 • 11:00-13:00 projekty wymienione w pkt 3, 4 i 5 (Lubiatów),
 • 13:00-15:00 projekty wymienione w pkt 6, 7 i 8 (Lubiewo, Radowo, Osów).

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zasady składania uwag reguluje art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073). Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi należy wnieść na piśmie do Burmistrza Drezdenka na adres Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2017 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kucharska
  data wytworzenia: 2017-07-20
 • opublikował: Joanna Kucharska
  data publikacji: 2017-07-20 12:52

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 11 lipca 2016 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Drezdenku następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko dla 9 terenów:

 1. Uchwała Nr XXIII/237/2016 RM w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko;
 2. Uchwała Nr XXIII/238/2016 RM w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko;
 3. Uchwała Nr XXIII/239/2016 RM w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubiatów;
 4. Uchwała Nr XXIII/240/2016 RM w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubiatów;
 5. Uchwała Nr XXIII/241/2016 RM w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubiatów;
 6. Uchwała Nr XXIII/242/2016 RM w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubiewo;
 7. Uchwała Nr XXIII/244/2016 RM w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – obręb geodezyjny Radowo;
 8. Uchwała Nr XXIII/245/2016 RM w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Bielice;
 9. Uchwała Nr XXV/252/2016 RM w Drezdenku z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osów;

            Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Drezdenka – na adres Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko w terminie do 2 sierpnia 2016 r.

            Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

            Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące w/w planów w terminie do 2 sierpnia 2016 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Drezdenku (jak wyżej); ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku (pok. nr 10 lub 11) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres email: budownictwo@drezdenko.pl.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Drezdenka.

drukuj ()

 • opublikował: Joanna Kucharska
  data publikacji: 2016-07-11 00:00

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10858
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-20 12:52

Urząd Miejski w Drezdenku

ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko
 

Dane kontaktowe

tel.: (+48 95) 762 02 02
fax.: (+48 95) 762 02 20
e-mail: um@drezdenko.pl

Godziny urzędowania

pn: 7.30 - 16.30
wt-cz: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7394017
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-13 14:17

Stopka strony