Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Intranet

Zaloguj się

Kalendarium

«październik 2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja

Treść strony

Awarie oświetlenia ulicznego

  Awarie oświetlenia ulicznego mogą zgłaszać zarówno radni, sołtysi jak i pozostali mieszkańcy Gminy Drezdenko, do Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 95 762 29 91, 797 590 867, 575 227 223, e-mail rd@drezdenko.pl lub osobiście (pokój 205). Pracownicy Referatu zgodnie z umową, zgłaszają awarie poprzez platformę elektroniczną RO2 do Rejonu Oświetleniowego, celem wykonania napraw.

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-07-21 13:57

Odprowadzanie wód opadowych z posesji

Należy pamiętać, że obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Dlatego też zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić w obrębie swojej działki. To obowiązek, o którym nie wszyscy wiedzą lub pamiętają.

W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, również na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

Zdarza się również, że właściciele posesji decydują się na nielegalne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Tego typu praktyki powodują dodatkowe koszty dla instytucji sprawujących pieczę nad siecią deszczową lub kanalizacyjną, a dodatkowo przy naprawdę dużych opadach zwiększają ryzyko przeciążenia i uszkodzenia sieci.

W sytuacji nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych na ościenną nieruchomość można spodziewać się kontroli stosownego organu nadzoru, w tym przypadku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Może on nakazać odtworzenie stanu poprzedniego i nałożyć grzywnę. Poza tym za wyrządzone szkody pokrzywdzonemu przysługuje odszkodowanie.

W każdej chwili można spodziewać się kontroli posesji pod kątem nielegalnych podłączeń, za co może grozić karą grzywny. Za odprowadzanie wody deszczowej na drogę publiczną również można zostać pociągniętym do odpowiedzialności.

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 11:05
 • zmodyfikował: Marta Konarska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-25 11:07

ZJAZDY

Budowa i przebudowa zjazdu z drogi publicznej

O tym, jakich formalności wymaga budowa i przebudowa zjazdu, mówi art. 29 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z tymi przepisami przed rozpoczęciem budowy lub przebudowy zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na jego lokalizację lub przebudowę. Oba zezwolenia zarządca wydaje w drodze decyzji administracyjnej.

Zarządca drogi może odmówić wydania ww. decyzji, a także wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

W zezwoleniu na lokalizację zjazdu zarządca określa usytuowanie i parametry techniczne zjazdu,  z kolei w zezwoleniu na przebudowę – jedynie jego parametry.

Decyzja na lokalizacje lub przebudowę zjazdu to nie koniec formalności. Przed rozpoczęciem robót budowlanych musisz jeszcze uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. Tę zgodę zarządca również wydaje w formie decyzji administracyjnej.

Zjazd należy wybudować w ciągu 3 lat od wydania decyzji, ponieważ po tym okresie zezwolenie na jego lokalizację wygasa.

 

Budowa i przebudowa zjazdu z drogi niebędącej drogą publiczną

W tym przypadku nie obowiązuje ustawa o drogach publicznych, ale procedura jest podobna do tej opisanej wyżej. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót również musisz zwrócić się do zarządcy drogi. Zgodę na lokalizację lub przebudowę zjazdu, a także na zajęcie pasa drogowego zarządcy wydana zostanie w formie pisma i umowy dzierżawy.

 

Zgodnie z definicją zwartą w ustawie o drogach publicznych, zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
(art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440))

Zjazd został także zdefiniowany w rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych jako część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest skrzyżowaniem.
(§ 3 ust. 12 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właścicieli lub użytkowników posesji przyległych do drogi publicznej, które są obsługiwane przez ten zjazd. Wyjątek stanowi tu przebudowa zjazdu wymuszona przy przebudowie drogi. Wtedy obowiązek dostosowania istniejącego zjazdu do nowych parametrów drogi spoczywa na zarządcy drogi.  

 

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 11:26

RI-1 Wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi publicznej/wewnętrznej

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 12:24

RI-2 Wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym drogi publicznej na zasadach wyłączności obiektów tymczasowych: stoisk handlowych, ogródków, kopert parkingowych

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 13:16
 • zmodyfikował: Marta Konarska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-25 13:17

RI-3 Wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym drogi publicznej reklam

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 13:22

RI-4 Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej pod obiekt budowlany (handlowo – usługowy)

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 13:26

RI-5 Wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 13:32

RI-6 Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu prowadzenia robót

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 13:37

RI-7 Wydawanie zezwoleń na awaryjne zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu prowadzenia robót

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 13:41

RI-8 Dzierżawa gruntów dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w tym: prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń i awarie

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 14:00

RI-9 Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 14:17
 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 14:17

Mapa sieci dróg

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 14:20
 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-25 14:20

Wykaz dróg publicznych na terenie miasta i gminy Drezdenko

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-10-17 13:17

UCHWAŁA NR XXIX/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych...

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-08-30 09:26

Zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych

 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-09-11 14:24
 • opublikował: Marta Konarska
  data publikacji: 2017-09-11 14:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16248
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-27 12:21

Urząd Miejski w Drezdenku

ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko
 

Dane kontaktowe

tel.: (+48 95) 762 02 02
fax.: (+48 95) 762 02 20
e-mail: um@drezdenko.pl

Godziny urzędowania

pn: 7.30 - 16.30
wt-cz: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6936701
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-16 10:47

Stopka strony